KAMPANYALAR

info@sultanbayrak.com.tr

(0212) 476 43 59

Bayrakçı

Bayrak filolojik olarak batırmaktan gelir. Eski Türk yaşayışında bahsi geçen kumaş bir direğe ya da bir dala bağlanır daha sonra da toprağa batırılırdı. Buna da “batrak” denirdi.  Daha sonra batrak değişik fonetik değişimlere uğrayarak bayrak halini almıştır.

Kelime anlamı olarak ise bir milleti ya da bir devleti veyahut bir kuruluşu temsil eden kumaş parçasına verilen isimdir. Aslında ilk ortaya çıktığında bir devleti ya da milleti temsil etmekten daha çok fonksiyonel olarak bayrakçılar üretim yapardı. Eski çağlarda bu kumaşlar en çok askeri alanda kullanılırdı. Mevcudu yüzbinleri bulan orduları yönetmek için çeşitli renklerde ve şekillerdeki kumaşlar göndere çekilerek askerlerin manevraları ve yapması gerekenler bildirilmeye çalışılırdı.

Dolayısıyla günümüzde tüm ülkelerin kendi milli değerlerini üzerlerindeki çizimlerle veya resimler ile belli ettiği bir bayrağı bulunmaktadır. Bunların yapımı ve üzerlerindeki motifler ile boyutları her ülkenin anayasasında kanunlarca belirlenmiştir. Yani her bayrakçı istediği şekilde yada formatta bayrak üretemez. Dolayısıyla alım yapmak istediğinizde alım yapacağınız bayrakçının kanunlara uygun üretim yapıp yapmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir.

İstanbul Bayrakçıları, büyük bir çoğunlukla, bu bahsi geçen kanunlara göre üretim yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra İstanbul Bayrakçıları sadece ülke bayrakları üretimi yapmamaktadır. Yazımızın başında kelime anlamında “kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel şirketleri de temsil eden kumaş parçasıdır” demiştik. İstanbul Bayrakçıları çeşitli şirketlerin kendisine has bayraklarını da üretmektedirler. Genelde flama adını alan bu kumaşların üzerinde büyük çoğunlukla söz konusu şirketin logosu bulunur.

Bayrak ve Flama, bir şirket için oldukça önemlidir. Özellikle genişlemeyi amaçlayan bir şirketin yapması gereken en önemli atılımdır. Bilindiği üzere kurumsal kimlik bir şirketi dışarıya açan, insanların şirkete bakış açısını değiştiren ve en nihayetinde cirosunu katlayan bir oluşumdur. Kurumsal kimliği oluşturan en önemli etkenlerin başında da statiklik gelmektedir. Statik bir logo ve logonun bulunduğu kurumsal bir flama ya da bayrak, şirketin müşterilerin gözünde daha profesyonel ve daha kurumsal gözükmesini sağlayacaktır. Bu da dolaylı olarak satışları arttıracağından şirketin daha da büyümesine vesile olacak olan çok önemli bir gelişmedir.